• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่วางขาย
 • มีวุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าปลีกสินค้าประเภทกีฬา

24-May-18

 

Applied
 • มีทักษะในการถ่ายภาพนิ่งเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้อุปกรณ์ภาพถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านถ่ายภาพ

24-May-18

 

Applied
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่วางขาย
 • มีวุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าปลีกสินค้าประเภทกีฬา

24-May-18

 

Applied
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่วางขาย
 • มีวุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าปลีกสินค้าประเภทกีฬา

24-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
 • สามารถนำเสนอและวิเคราะห์งานได้ดี

24-May-18

 

Applied
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่วางขาย
 • มีวุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าปลีกสินค้าประเภทกีฬา

24-May-18

 

Applied
 • ตรวจเช็คความเรียบร้อยของ Social Media
 • มีพื้นฐานการใช้งาน Facebook, IG , Line Account
 • ทำรายงานประสิทธิภาพของช่องทางต่าง ๆ

24-May-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • Graphic Design
 • ทำเว็บให้ติดอันดับในการค้นหา (SEO)

24-May-18

 

Applied
 • ขายสินค้าปลีกสินค้าประเภทกีฬา,แฟชั่น
 • มีใจรักการออกกำลังกาย
 • มีวุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-May-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ต้องรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

24-May-18

 

Applied
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

23-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ต้องรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

21-May-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าปลีกสินค้าประเภทกีฬา,แฟชั่น
 • มีใจรักการออกกำลัังกาย และสินค้าที่เกี่ยวกับฟุตบอล
 • มีวุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-May-18

 

Applied
 • มีการสรรหาสินค้าใหม่ และวิเคราะห์ตลาดเพื่อสนับสนุน
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อ,กลยุทธ์การจัดหาในเชิง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

21-May-18

 

Applied
 • มีการสรรหาสินค้าใหม่ และวิเคราะห์ตลาดเพื่อสนับสนุน
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ
 • มีความะร้อมในการปรับตัว,พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

21-May-18

 

Applied
 • บริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อให้สามารถรับสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์โดยตรง มีไหวพริบ ภาวะการเป็นผู้นำ

21-May-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • 3-5 year of experience in business development
 • Understand every part of Ari business

21-May-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • 3-5 year of experience in business development
 • Develop business plan

21-May-18

 

Applied
 • ออกแบบหน้า Website ทุกเวปของบริษัท
 • มีประสบการณ์ในด้าน Graphic Design
 • มีประสบการณ์ การทำเว็บให้ติดอันดับในการค้นหาSEO

21-May-18

 

Applied
 • ทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • ชื่นชอบ Social Media
 • เขียนและสร้างสรรค์ Content บน Social Media ต่าง ๆ

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.