• ตรวจนับสินค้ากระทบยอดสต็อค
 • ตรวจสอบบันทึกรายงานการขาย
 • ตรวจสอบบิลขาย และรวบรวมใบกำกับภาษี

20-Jul-18

 

Applied
 • ดูแลเครื่อง User และแก้ปัญหา Software
 • จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ IT
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ต้องรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

19-Jul-18

 

Applied
 • มีการสรรหาสินค้าใหม่ และวิเคราะห์ตลาดเพื่อสนับสนุน
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ
 • มีความะร้อมในการปรับตัว,พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

19-Jul-18

 

Applied
 • Degree in Business Administration or related field
 • 3-5 year of experience in business development
 • Understand every part of Ari business

19-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
 • สามารถนำเสนอและวิเคราะห์งานได้ดี

19-Jul-18

 

Applied
 • ประสานงาน
 • ผู้จัดการเขต
 • Area

19-Jul-18

 

Applied
 • ขายสินค้าปลีกสินค้าประเภทกีฬา,แฟชั่น
 • มีใจรักการออกกำลังกาย
 • มีวุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14-Jul-18

 

Applied