• มีความก้าวหน้าทางอาชีพ
 • มีความท้าทายในการทำงาน
 • ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน

10-Dec-19

 

Applied
 • 5 years experience in procurement
 • strong in purchasing and negotiation
 • work cross-function team

06-Dec-19

 

Applied
 • ทำงานด้าน QA หรือ QC
 • Traceability Mock recall
 • ระบบคุณภาพ

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Project Management Skill
 • Implement / Roll out
 • Project Manager

04-Dec-19

 

Applied