• ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญ ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
  • คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์
  • มีความรู้ในด้านงานโฆษณาและออกแบบ

08-Apr-20

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?