bonduba and ningki united co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at bonduba and ningki united co ltd
  Bonduba And Ningki United Co., Ltd.'s banner
  Bonduba And Ningki United Co., Ltd.'s logo

  Senior Creative Event (55K – 70K)

  Bonduba And Ningki United Co., Ltd.
  Ladprao
  • ทำงาน Creative Event 5 - 10 ปีขึ้้นไป
  • เคยบริหารทีมครีเอทีฟ และทำงานอีเวนต์หลายรูปแบบ
  • มีประสบการณ์คิดงานอีเวนต์ทั้ง offline และ online
  Bonduba And Ningki United Co., Ltd.'s banner
  Bonduba And Ningki United Co., Ltd.'s logo

  Copywriter

  Bonduba And Ningki United Co., Ltd.
  WangthonglangTHB 20K - 24,999 /month
  • มีทักษะการเขียนอย่างดีเยี่ยม
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนได้ดี
  • มีประสบการณ์ในงานเขียนอย่างน้อย 2-3 ปี