• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาด
  • ประสบการณ์ด้าน Event อย่างน้อย 2 ปี
  • ติดต่อประสานงานดูแล Project Event ที่ได้รับมอบหมาย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง กับลูกค้า
  • มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ปัญาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรู้,ความเข้าใจ,ประสบการณ์ในงาน Event

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • IT Support,IT
  • Network,Business IT
  • Information System,software,Windows

20-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?