• ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญ ทางด้านนิเทศศาสตร์ โฆษณา
  • คิดคอนเซ็ปต์งาน และนำเสนอโปรเจ็กต์
  • มีความรู้ในด้านงานโฆษณาและออกแบบ

12-Nov-18

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
  • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง กับลูกค้า
  • มีใจรักงานบริการ สามารถแก้ปัญาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความรู้,ความเข้าใจ,ประสบการณ์ในงาน Event

07-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?