• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง
  • จัดซื้องานก่อสร้าง
  • อสังหาริมทรัพย์

17-Nov-18

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
  • บัญชี
  • บัญชี อสังหาริมทรัพย์
  • บัญชีและภาษี

17-Nov-18

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การจัดการ
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถเดินทางไป ต่างจังหวัดได้

17-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?