• จบแพทย์แผนไทย หรือแผนไทยประยุกต์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย
 • มีประสบการในการตรวจ วินิฉัย บำบัดรักษาโรคได้

14 hours ago

 

Applied
 • วิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ สะอาด อดทน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

14 hours ago

 

Applied
 • ขยัน สะอาด ซื่อสัตย์ รอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

14 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ไฟฟ้า/อีเล็คโทรนิกส์
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัดพอเพียง
 • สะอาด ละเอียด รอบคอบ

14 hours ago

 

Applied
 • วิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ สะอาด อดทน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

15-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ขยัน สะอาด ซื่อสัตย์ รอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

15-Jul-18

 

Applied
 • จบแพทย์แผนไทย หรือแผนไทยประยุกต์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย
 • มีประสบการในการตรวจ วินิฉัย บำบัดรักษาโรคได้

15-Jul-18

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ไฟฟ้า/อีเล็คโทรนิกส์
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัดพอเพียง
 • สะอาด ละเอียด รอบคอบ

15-Jul-18

 

Applied
 • วิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว
 • ขยัน ซื่อสัตย์ สะอาด อดทน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

11-Jul-18

 

Applied
 • จบแพทย์แผนไทย หรือแผนไทยประยุกต์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย
 • มีประสบการในการตรวจ วินิฉัย บำบัดรักษาโรคได้

11-Jul-18

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี ไฟฟ้า/อีเล็คโทรนิกส์
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัดพอเพียง
 • สะอาด ละเอียด รอบคอบ

11-Jul-18

 

Applied
 • ขยัน สะอาด ซื่อสัตย์ รอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี

11-Jul-18

 

Applied