• ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอม
  • มีประสบการณ์ 2-3 ปีเกี่ยวกับการทดสอบระบบ software
  • ความรู้และทักษะด้านการทดสอบระบบ

16-Jul-18

 

Applied
  • Bachelor’s Degree in Computer Science
  • 3 - 5 years information technology
  • Excellent human relation skills

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?