• เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด , สาขาสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

10-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 27- 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

10-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.