• จบการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบอย่างน้อย 1 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่องาน

18-May-18

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Pharmaceutical
  • Minimum 3 years’ experience in marketing
  • Ability to build and strengthen relationships

18-May-18

 

Applied
  • Bachelor’s degree in pharmaceutical science
  • Minimum 3 years’ experience in marketing
  • Good command of written and spoken in English

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.