• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • มีความรู้และความสามารถในการใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
  • ประสบการณ์ในด้านการพัฒนา (iOS / Android) 2 ปี

20-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?