• ทำงานกับบริษัทแปรรูปผักผลไม้
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

13-Nov-18

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัตถุดิประเภทผลไม้สด 5 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
  • มีความรู้ GMP,HACCP,BRC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?