• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน
 • สามารถไปทำงานที่ จ.เพชรบูรณ์ได้ (บริษัทฯ มีบ้านพัก
 • มีภาวะผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Science or related field
 • 1 years’ experience in area of regulatory affairs
 • Good command of English and computer literacy

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานกับบริษัทในเครื่อกลุ่มบริษัทไบโอ (Bio group)
 • มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, อดทน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารบัญชี

19-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical Engine
 • 2 years’ experience in plant engineering
 • Understanding of GMP or equivalent

15-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in International
 • 3 years’ experience in export & domestic sales
 • Have own car with driving license

14-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree or higher in International
 • 3 years’ experience in export sales
 • Experience in fresh fruit or frozen food product

13-Mar-19

Salary negotiable

Applied