• วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์การเก็บเงินในเขตกรุงเทพฯ 2 ปี
  • มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.