• ปริญญาตรี/ จบด้านกราฟฟิคหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม IIustrator
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/ จบด้านกราฟฟิคหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม IIustrator
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์

6 hours ago

 

Applied
 • experience in pharmaceutical or related fields
 • Bachelor Degree in Pharmacist
 • Good Team management

14-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Pharmacy
 • Male/Female age 35-40 years old
 • At least 7 years hands – on experience in regulato

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • experience in pharmaceutical or related fields
 • Good command in English
 • Good Team management

08-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male or Female
 • Good knowledge in Purchasing
 • Good command both writing and speaking English

07-Nov-18

Salary negotiable

Applied