• มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • ทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม
  • เชี่ยวชาญเรื่องสื่อออนไลน์และออฟไลน์

16-May-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการสื่อสารและติดต่อประสานงานที่ดี
  • มีความรู้ด้านการตลาดเป็นอย่างดีและมีความคิดริเริ่ม

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.