• เงินเดือนต่อรองได้ตามคุณสมบัติ ประสบการณ์
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดีมาก
  • มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสารดีมาก
  • เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?