• มีความ CREATIVE
 • รักการอ่าน-การเขียน READ WRITE
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน BE HUMBLE

24-Sep-18

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • งานที่ใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา
 • วางแนวความคิด Concept Idea งาน Events
 • โบนัส (การรันตีได้รับทุกปี) ,มีเวลาการทำงานที่ยืดห

22-Sep-18

THB16k - 25k /month

Applied
 • วางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด
 • มีความรู้ด้าน Digital Marketing
 • โบนัส (การรันตีได้รับทุกปี)

22-Sep-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • ชอบพบปะผู้คน มีไฟในการทำงานสูง
 • พิจารณาต่อเมื่อแนบไฟล์ผลงานเข้ามาเท่านั้น
 • โบนัส (การรันตีได้รับทุกปี)

22-Sep-18

THB16k - 25k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?