• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ตลาด
  • ประสบการณ์ด้านงานสำรวจ วิจัย สถิติ อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?