• เพศ ชายหรือหญิง อายุ 20-40ปี
  • มองหาความก้าวหน้าและมั่นคงทางอาชีพการงาน
  • หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้สอดคล้องกับแผนงาน

20-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 20-40ปี
  • มองหาความก้าวหน้าและมั่นคงทางอาชีพการงาน
  • หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้สอดคล้องกับแผนงาน

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.