• ดูแลประสานงานระหว่างลูกค้าและเอเจนซี่โฆษณา
  • การบริหารงานโฆษณา ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะด้านการสื่อสาร

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • มีไอเดียแปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง รักการใช้สื่อออนไลน์
  • ดูแลการออกแบบสื่อสำหรับโฆษณา และกิจกรรมออนไลน์
  • นำเสนอไอเดียที่น่าสนใจสำหรับสินค้าที่ดูแล

13-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?