• มีไอเดียแปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง รักการใช้สื่อออนไลน์
  • ดูแลการออกแบบสื่อสำหรับโฆษณา และกิจกรรมออนไลน์
  • นำเสนอไอเดียที่น่าสนใจสำหรับสินค้าที่ดูแล

11-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • มีไอเดียแปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง รักการใช้สื่อออนไลน์
  • ดูแลการออกแบบสื่อสำหรับโฆษณา และกิจกรรมออนไลน์
  • นำเสนอไอเดียที่น่าสนใจสำหรับสินค้าที่ดูแล

11-Dec-19

Salary negotiable

Applied
  • มีไอเดียแปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง รักการใช้สื่อออนไลน์
  • ดูแลการออกแบบสื่อสำหรับโฆษณา และกิจกรรมออนไลน์
  • นำเสนอไอเดียที่น่าสนใจสำหรับสินค้าที่ดูแล

11-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?