• มีไอเดียแปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง รักการใช้สื่อออนไลน์
 • ดูแลการออกแบบสื่อสำหรับโฆษณา และกิจกรรมออนไลน์
 • นำเสนอไอเดียที่น่าสนใจสำหรับสินค้าที่ดูแล

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีไอเดียแปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง รักการใช้สื่อออนไลน์
 • ดูแลการออกแบบสื่อสำหรับโฆษณา และกิจกรรมออนไลน์
 • นำเสนอไอเดียที่น่าสนใจสำหรับสินค้าที่ดูแล

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีไอเดียแปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง รักการใช้สื่อออนไลน์
 • ดูแลการออกแบบสื่อสำหรับโฆษณา และกิจกรรมออนไลน์
 • นำเสนอไอเดียที่น่าสนใจสำหรับสินค้าที่ดูแล

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีไอเดียแปลกใหม่ ไม่หยุดนิ่ง รักการใช้สื่อออนไลน์
 • ดูแลการออกแบบสื่อสำหรับโฆษณา และกิจกรรมออนไลน์
 • นำเสนอไอเดียที่น่าสนใจสำหรับสินค้าที่ดูแล

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?