• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หากตัดต่อคลิป VDO ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • โบนัส และปรับอัตราเงินเดือนขึ้นทุกปี (ตามผลงาน)

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?