• เพศหญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

15-Aug-17

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 • หาข้อมูลเพื่อเพิ่มลูกค้าให้แก่บริษัท
 • จัดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรถ

14-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีได้ วางบิล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสานงานทั่วไป
 • จัดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรถ

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.