• วุฒิ ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาจีนได้ดี
  • มีประสบการณ์การแปลภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-18

 

Applied
  • ปวส.ขึ้นไป (สาขาบัญชี หรือ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • มีความระเอียดรอบคอบ สามารถตรวจสอบเอกสารบัญชีต่างๆ
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

25-May-18

 

Applied
  • จบ ปริญญาตรี ด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การนำเข้า-ส่งออก ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.