• พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • นวัตกรรมอาหาร
 • เทคโนโลยีการอาหาร

15 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • นวัตกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร

15 hours ago

 

Applied
 • โรงงานอาหารสัตว์
 • งานผลิต
 • วิศวกร

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานด้านความยั่งยืน
 • เขียนรายงานด้านความยั่งยืน
 • งานด้านสิ่งแวดล้อม

15 hours ago

 

Applied
 • Sustainable Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืน
 • สิ่่งแวดล้อม

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานด้าน QC

22-Oct-19

 

Applied
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • Electrical Engineer
 • มีที่พักให้ฟรี

18-Oct-19

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด
 • สามารถเดินทางได้

18-Oct-19

 

Applied
 • IT Functional
 • SAP Module
 • SAP Module FI-GL

17-Oct-19

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied