• บริหารจัดการงานโครงการงานด้านวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี การซ่อมบำรุงในโรงงาน
 • มีความรู้ทางด้านงานซ่อมและบำรุงรักษา

6 hours ago

 

Applied
 • บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล
 • ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา
 • มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงอาคาร โรงงาน เครื่องจักร

6 hours ago

 

Applied
 • ค่าเบี้ยขยันสูงสุด 1000 บาท/เดือน
 • ค่า OT
 • วันทำงาน: จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน: 08:00 - 17:00 น.

12-Nov-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้าน IT Auditor
 • มีความรู้ในด้านงานNetwork Security,System Security

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสาร

12-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male or Female , 28 – 35years old
 • Degree in Business Administration,Finance,Economic
 • 3 years working experience in Risk Management

09-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • ด้านอุตสาหกรรมอาหารบริการ

09-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master Degree Food science
 • 3 years experiences QA / Quality System/Auditor
 • Basic knowledge of Quality & Food/Feed Safety

09-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้าน บัญชีต้นทุน
 • สามารถใช้โปรแกรม Accpac ได้

09-Nov-18

 

Applied
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PLC, ระบบควบคุมไฟฟ้า

09-Nov-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการจัดสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้านการบริหารงานคลังสินค้า
 • ควบคุมดูแลการ Check Stock

09-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีความรู้และประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

09-Nov-18

 

Applied