• งานวางแผน งานบริหารในเครือร้านค้าปลีก
 • การพัฒนาระบบงานและการออกแบบสำหรับธุรกิจร้านค้าปลีก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

7 hours ago

 

Applied
 • โบนัสคงที่และตามผลประกอบการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุาน 5 - 7 ปี

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน Trade Marketing
 • ชอบเรียนรู้และสนใจความเป็นไปของตลาด

20-Oct-20

 

Applied
 • มีความรู้ด้านการใช้สารเคมีทำความสะอาดในอุตสาหกรรม
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านอาหาร, food safety
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

16-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ด้าน การบริหารผลิตภัณฑ์
 • การตลาดในประเทศ
 • ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Appetizer

15-Oct-20

 

Applied
 • Sustainable Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืน
 • สิ่งแวดล้อม

12-Oct-20

Salary negotiable

Applied