• ชาย-หญิง อายุ 22- 35 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

14-Aug-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทวางไว้
 • ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในบริหารงานขายและการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลและบริหารจัดการในกระบวนการผลิต
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ GMP / HACCP / FSSC

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

14-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 30-35 ปี การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ในงาน 3-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office, Auto cad

14-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีการตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ทางการขายและการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักในงานขายและมีจิตบริการ
 • มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน

14-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18-30 ปี
 • งานด้านการขายประจำหน้าร้านที่มียาจำหน่ายอยู่
 • เป็นพนักงาน P/T (ชั่วคราว)

14-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบขายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯตามประเภทธุรกิจ
 • ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีใจรักในงานขายและมีจิตบริการ

14-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรในโรงงานทั้งหมด
 • มีประสบการณ์ในงาน 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านออกแบบเครื่องจักร หรือ อาคาร

14-Aug-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบ

14-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22- 35 ปี
 • จบ ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

14-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำงบการเงิน
 • หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรม Master Cam / Auto Cad

14-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ม.6 - ปวส.
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2 ปี
 • งานระบบไฟฟ้าโรงงาน

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 28-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านห้องปฏิบัติการเคมี
 • มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพ ISO

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.