• ประสานงาน ต่างประเทศ
  • สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.