• เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
  • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

19-May-18

Salary negotiable

Applied
  • 10 years experience in field as Sales Manager
  • Facility with written and spoken English
  • •Co-ordinate with Office in Thailand & Philippines

19-May-18

 

Applied
  • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
  • ประสบการณ์ผู้แทนฝ่ายขาย OTC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ การตลาด หรือ ฯลฯ

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.