• เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
  • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์บริหารคลังสินค้า มากกว่า5ปี
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30-40 ปี
  • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือฯล

07-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?