• เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่ + มีโอที + โบนัส
  • บริษัทฝึกอบรมให้ฟรี ความก้าวหน้าสูง
  • งานซ่อมบำรุง ทดสอบ วางระบบสถานีบริการน้ำมัน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?