• ดูแลระบบงานก่อสร้างโรงงาน
  • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้างและควบคุมงาน

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.