• ประสบการณ์ในสายงานขาย ไม่ต่ำกว่า 1-3 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS. Office) ในเกณฑ์ดี

18-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?