• อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรอุตสาหการ วิศวกรการผลิต
  • มีประสบการณ์ด้านสายการผลิต 5 ปี

20-Sep-17

 

Applied
  • University degree in Marketing
  • Preparing a marketing plan,implementing activities
  • Planning for marketing activities.

18-Sep-17

 

Applied
  • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
  • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

18-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.