• ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี
 • หากมีวุฒิบัตร CPA / CIA / CISA จะได้รับการพิจารณา
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณและอุปกรณ์สำนักงาน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • digital touch point
 • Google analytics background
 • Optimize SEO

18-Feb-20

 

Applied
 • เชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวีดีโอ
 • มีทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟฟิก
 • มีประสบการณ์และชอบงานตัดต่อวิดีโอและงานสร้างกราฟิก

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of hands-on experiences in Human Resource
 • Experienced in TV, Media, Entertainment
 • Good interpersonal and communication skills

14-Feb-20

 

Applied
 • Professional in practical statistics
 • Good presentation and communication skills
 • Good command of English

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Strong business acumen, analytical, business forma
 • Excellent Inter-personal skills
 • At least 10 years of successful track records

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied