• การศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท
  • ประสบการณ์ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
  • ทักษะด้านเจรจาต่อรอง วางแผนการสั่งซื้อ

22-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.