• ติดตามผู้บริหาร งานเลขานุการทั่วไป
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านงานเลขานุการ
 • เพศหญิง / สาวประเภทสอง

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ทักษะการนำเสนอ การสอนงาน งานเอกสาร

25-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ

21-Sep-18

 

Applied
 • Know well how to do online trade planning
 • Able to control design function
 • Know well about how to plan marketing budget

20-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด การจัดการบริหารธุรกิจ
 • Microsoft Office ได้ดี

17-Sep-18

 

Applied