• การศึกษา : ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
  • ดูแล Web Site ของบริษัท
  • สามารถเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา C#.NET

13-Dec-18

 

Applied
  • การศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท
  • ประสบการณ์ประสบการณ์ 2 - 5 ปี
  • ทักษะด้านเจรจาต่อรอง วางแผนการสั่งซื้อ

13-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?