• 2-3 ปี ในการบริหารร้านค้าปลีก
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านการบริหารร้านค้าปลีก

20-Jul-18

 

Applied
  • ติดตามผู้บริหาร งานเลขานุการทั่วไป
  • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ด้านงานเลขานุการ
  • เพศหญิง / สาวประเภทสอง

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?