• ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  • ดูแลพนักงานขายทั่วประเทศและทีมส่งเสริมการขาย
  • วางแผนและกำหนดนโยบายด้านช่องทางการจำหน่าย

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  • ดูแลพนักงานขายทั่วประเทศและทีมส่งเสริมการขาย
  • วางแผนและกำหนดนโยบายด้านช่องทางการจำหน่าย

12-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?