• ดูแลและรายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
  • วางแผนงานด้านสต๊อกสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย
  • มีความเป็นผู้นำ ละเอียดรอบคอบ

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?