• ดูแลและรายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้า
  • วางแผนงานด้านสต๊อกสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย
  • มีความเป็นผู้นำ ละเอียดรอบคอบ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
  • ใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office
  • จัดทำแบบภาษีต่างๆ เช่น ภงด.1, 3, 53 ภพ.30

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?