• ประสบการณ์ด้านจัดซื้อรีเทลอย่างน้อย 5 ปี
  • ธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอาง
  • รายได้ตามประสบการณ์

13-Sep-19

 

Applied
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5-10 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด อ่าน เขียน)
  • รายได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

13-Sep-19

 

Applied
  • At least 3 years working experience
  • Positive and mature work disposition
  • Good attitude

11-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?