• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ
  • 25 ปี ขึ้นไปมีประสบการณ์
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing

16-Jul-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี Communication Art, Multimedia
  • ประสบการณ์ในงานด้าน Motion Graphic
  • สามารถใช้โปรแกรม AI, AE, PP, PS ได้ดี

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?