• จบ ปวส. ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา , วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีทักษะการเจราจาต่อรอง และ การประสานงานได้ดี
 • ติดตามกระบวนการจนถึง ผู้รับเหมาติดตั้งเสร็จ

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสทางการขาย (Opportunity) ในเขตการขายของตนเอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา , วิศวกรรมเครื่องกล
 • เขียนแบบเพื่อส่งผลิต
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

25-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.