• ใช้โปรแกรม Office ได้ (พื้นฐาน)
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ยืดหยุ่นได้
  • ใช้ภาษาไทย(ภาคกลาง)ได้ถูกต้อง

08-Jul-20

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?