• มีประสบการณ์ PHP
  • Programmer
  • Developer

4 hours ago

 

Applied
  • ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชันสำหรับแพลตฟอร์ม iOS
  • มีความเชี่ยวชาญ Objective-C และ Swift
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Apple's design principles an

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
  • มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?