• มีความรู้ด้านโซเชียลมีเดีย
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง

18-Feb-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
 • Media & Content Management

18-Feb-20

 

Applied
 • ตอบปัญหาทางด้านการบริการต่างๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ผลคะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป

14-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • mobile application
 • Project Coordinator
 • ทำซอฟต์แวร์ , เว็บไซท์

13-Feb-20

 

Applied
 • Java ,Angular Backend
 • ออกแบบพัฒนา REST API , Micro Services
 • Spring Framework

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • UX/UI
 • Graphic Design
 • wireframing

13-Feb-20

 

Applied