• ตัดต่อรายการ Online และ Offline
  • สัญญาจ้าง 1 ปี
  • เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท หรือแล้วแต่ความสามารถ

20-Jul-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • ถ่ายทำรายการภาพนิ่ง
  • จัดสตูดิโอ จัดไฟใช้ในการถ่ายรายการในบางโอกาส

16-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?