• สามารถดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาไว้เดิม
  • พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมต่อหรือแปลงข้อมูล
  • ทำการตั้งค่า(configure)ระบบIAMให้รองรับระบบงานได้

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?