• วุุฒิการศึกษา ปวส ถึง ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ เบื้องต้น

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor's Degree
  • Prefer minimum 1 years of experience
  • 22,000 up + Allowance + Commission

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?