• เพศชาย, อายุระหว่าง 23-40ปี
 • วุฒิ มัธยม - ปริญญาตรี, เงินเดือนตามตกลง
 • มีประสบการณ์งานด้านเลเซอร์

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, อายุ 23-40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา, มีประสบการณ์การขับโฟล์คลิฟท์
 • มีใบอนุญาต/ใบรับรองขับรถโฟล์คลิฟท์

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, อายุ 19-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยม,ปวช.,ปวส.
 • มีพื้นฐานงานด้านช่าง, เชื่อมประกอบได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, อายุระหว่าง 23-40ปี
 • วุฒิ มัธยม - ปริญญาตรี, เงินเดือนตามตกลง
 • มีประสบการณ์งานด้านเลเซอร์

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, อายุ 23-40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา, มีประสบการณ์การขับโฟล์คลิฟท์
 • มีใบอนุญาต/ใบรับรองขับรถโฟล์คลิฟท์

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย, อายุ 19-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยม,ปวช.,ปวส.
 • มีพื้นฐานงานด้านช่าง, เชื่อมประกอบได้

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, อายุ 19-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยม,ปวช.,ปวส.
 • มีพื้นฐานงานด้านช่าง, เชื่อมประกอบได้

18-Mar-19

Salary negotiable

Applied