• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • มีมนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัยดี
 • ใจรักงานบริการ

21-Sep-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสายการบิน
 • ปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจครอบครัว
 • ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดสร้างสรรค์

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
 • สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
 • ดูแลรับผิดชอบภาระงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • PhD in Entrepreneur or Business-Related
 • Native speakers or Proficiency in English
 • Having Business or Entrepreneurship experience

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Web Designer หรือ Web Programmer
 • เชี่ยวชาญการใช้ Social Media
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • มีประสบการณ์งานสอน หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์

21-Sep-18

Salary negotiable

Applied

Digital Marketing

Bangkok University

Bangkok Area - Pathumthani

 • Bachelor’s degree in Marketing
 • Social media perspective
 • At least 1-2 years’ experience

14-Sep-18

Salary negotiable

Applied