• ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์งานสอน
  • ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.