• ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
  • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
  • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

23 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์
  • จรจาต่อรองและนำเสนอรวมทั้งปิดการขาย
  • เคยอยู่ในตำแหน่งงานซัพพอร์ท แล้วมีความสนใจงานขาย

23 hours ago

 

Applied
  • Degree in Social Work or related field i.e.
  • Strong problem solving and group work leadership
  • Ability to interact with people of all ages

14-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?