• ปริญญาตรี
 • ผ่านงานด้านเลขานุการมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • พูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

12-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female Age between 25- 33 yrs
 • Bachelor degree in HRM or related
 • Having experience in HRM at least 3 years.

12-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor degree or higher in Hotel Management
 • Service mind, Analytical skill

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23- 33 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานอาคารสถานที่

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.