• ประสบการณ์ด้านการตลาดและด้านแบรนด์ อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
  • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ด้านงานขาย 2-3 ปี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่องานได้เป็นอย่างดี
  • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

29-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?