• หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ประสบการ์ณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่องานได้
  • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

09-Dec-19

 

Applied
  • การตลาดและการสื่อสาร
  • บริหารจัดการ วางแผนงานการตลาด
  • มีประสบการด้านงานโฆษณา หรือการจัดงานกิจกรรม

09-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?